Τα workshops που πραγματοποιήθηκαν είναι:

  1. Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση
  2. Η χρήση του 3D Printing για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς
  3. Αναγνώριση των δυσκολιών, του παιδιού/ έφηβου που παρουσιάζει «Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος» και βέλτιστη Διαχείριση τους από τον Εκπαιδευτικό

Η Ρομποτική στην Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δυναμική της ρομποτικής συνίσταται στη δυνατότητα που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μοντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν φυσικά μηχανικά μοντέλα και εφαρμόζουν έννοιες και ιδέες με σκοπό την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάγκη μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης στο χώρο αυτό.

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αυτή της αγοράς για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οργανώνει το καινοτόμο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής”, που οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδριου στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων θα λάβει χώρα εργαστήρι (Workshop) κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, να συνθέσουν ρομποτικές κατασκευές και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ώστε να βελτιώσουν τις τεχνικές διδασκαλίας της ρομποτικής και των νέων καινοτόμων γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

 

Η χρήση του 3D Printing για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις νέες τεχνολογίες της τρισδιάστατης σάρωσης (3D Scanning) και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) αντικειμένων. Η δομή του σεμιναρίου περιλαμβάνει την περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου αυτών των νέων τεχνολογιών με έμφαση στις τεχνικές, τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές στην αγορά και την έρευνα. Παράλληλα, πραγματοποιείται επίδειξη συγκεκριμένου εξοπλισμού για
την κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ψηφιακών σαρωτών και εκτυπωτών μέσα από παραδείγματα ψηφιοποίησης και εκτύπωσης αντικειμένων από τη βιομηχανία και τον χώρο της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κάθε συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να γνωρίζει στοιχεία από όλα τα επιμέρους βήματα για την ψηφιοποίηση αντικειμένων, για την επεξεργασία αυτών καθώς και για την παραγωγή πρωτοτύπων μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η ομάδα

Η δημιουργική ομάδα της Heptahedron Studio και των Σεμιναρίων Σχεδιασμού 3D x (3D Scanning και 3D Printing) αποτελείται από τους βιομηχανικούς σχεδιαστές Αθανάσιο Μανάβη (MBA) – www.manavis.eu, Νικόλαο Ευκολίδη (M.Sc.) και Δρ Παναγιώτη Κυράτση –
www.kyratsis.com (Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας). Ως σχεδιαστική ομάδα έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό από επαγγελματικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το σύνολο του design στις διάφορες εκφάνσεις του. Επίσης, η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιους και διεθνής διαγωνισμούς, όπου έχει αναγνωριστεί και διακριθεί. Βασικό σύνθημα και στάση ζωής αποτελεί η ρήση: Το design δημιουργεί πολιτισμό. Ο πολιτισμός διαμορφώνει αξίες. Οι αξίες
καθορίζουν το μέλλον.

 

Αναγνώριση των δυσκολιών, του παιδιού / έφηβου που παρουσιάζει «Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος» και βέλτιστη Διαχείριση τους από τον Εκπαιδευτικό

Το Workshop είναι διάρκειας 2 ½ ωρών.
Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, με μικρή ή μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και με διοικητικές ή όχι ευθύνες, θα σχηματίσουν 6 Ομάδες εργασίας, των 6 ατόμων η κάθε μία.
Σε κάθε Ομάδα εργασίας θα δοθεί μια Μελέτη Περίπτωσης παιδιού/εφήβου μαθητού/τριας που παρουσιάζει «Διαταραχή του αυτιστικού φάσματος». Οι συμμετέχοντες θα εργασθούν ατομικά και συλλογικά και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους.
Στις Ομάδες αυτές, οι Εκπαιδευτικοί, θα εργαστούν για :

  • τον εντοπισμό και την ομαδοποίηση των ενδείξεων/δυσκολιών που παρουσιάζει η Μελέτη Περίπτωσης του παιδιού /εφήβου μαθητού/τριας που τους έχει δοθεί.
  • την διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση της διαχείρισης των δυσκολιών αυτών στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Στόχος αυτού του Workshop είναι, μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχονται, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές με «Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος» στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο.

*Οι Συμμετέχοντες πρέπει να μιλάνε την ελληνική γλώσσα.