Μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ηλεκτρονικά με την ακόλουθη φόρμα υποβολής.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε την περίληψη σας στο icomeu@education-master.gr

Κατεβάστε το υπόδειγμα περίληψηςΚατεβάστε τις αναλυτικές οδηγίες περίληψης
* Υποχρεωτικά πεδία
Το ερευνητικό κομμάτι του Συνεδρίου θα εξετάσει το γενικό θέμα: «Εκπαίδευση-Πολιτισμός-Καινοτομία σε Σταυροδρόμι- η Πορεία προς τα Εμπρός» και θα επικεντρωθεί σε υπο-θέματα όπως:
  • Ο πολιτισμός ως προϊόν της εκπαίδευσης
  • Καινοτομία και εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικές Αλλαγές
  • Πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
  • Παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης
  • Τεχνολογία και Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικός τουρισμός
  • Δεξιότητες μελλοντικών εκπαιδευτικών
  • Μελλοντικές τάσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
  • Επαγγελματική Κατάρτιση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ολές οι εργασίες που έχουν γίνει δεκτές και έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN και θα είναι διαθέσιμα για διανομή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι συγγραφείς επιλεγμένων εργασίων (full paper) του Συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν το έργο τους (στα αγγλικά) σε ένα Special Issue του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Journal of Contemporary Education Theory & Research (JCETR).

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα υπάρχουν session και στις δύο γλώσσες.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Yποβολή περιλήψεων (300 – 500 λέξεις)
Τελική παράταση προσθεσμίας
έως 30 Οκτωβρίου, 2019
Αξιολόγηση των περιλήψεων και επικοινωνία με τους συγγραφείς
έως 5 Νοεμβρίου, 2019
Υποβολή τελικών εγγράφων (αν υπάρχει) και επικοινωνία με τους συγγραφείς έως 8 Δεκεμβρίου, 2019
Προθεσμία καταβολής τέλους μειωμένης εγγραφής έως 30 Σεπτεμβρίου, 2019