ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:
Ιωάννης Ρουσσάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπληρωτές Πρόεδροι:
Ειρήνη Ιωαννίδου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χρήστου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Μέλη:
Σπύρος Αβδημιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Απόστολος Αποστολίδης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Βασιλική Βράνα, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Χρήστος Γεωργίου,Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Μαρία Δάρρα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βαλεντίνη Καμπατζά, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Σουλτάνα-Τάνια Καπίκη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Φώτης Κιλιπίρης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίουv
Σάββας Μαυρίδης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Αθηνά Νέλλα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Μαρία Νίκα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ασπασία Οικονόμου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Χρήστος Σαρμανιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ελένη Στάμου, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλεμιγκ
Παναγιώτης Τζιώνας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Γεωργία Φέρμελη, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ανέστης Φωτιάδης, Zayed University, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:
Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Μέλη:
Σπύρος Αβδημιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σουλτάνα-Τάνια Καπίκη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Φώτης Κιλιπίρης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Σιμέλη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Σταλίκα, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χρήστου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης