Γραμματεία Συνεδρίου

Για θέματα που αφορούν τις εγγραφές και τις πληρωμές:
Tηλέφωνο:

+30-2310-528978

Διεύθυνση

Ενωτικών 10, Θεσσαλονίκη 546 27 Ελλάδα
email: registration@icomeu.gr

Για θέματα που αφορούν τις εργασίες:

email: icomeu@education-master.gr

Κινητό:

+30 6974152836