Γραμματεία Συνεδρίου

Tηλέφωνο:

+30-2310-528978

email:

registration@icomeu.gr

Διεύθυνση

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Π.Μ.Σ. Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Συνέδριο MEU), Τ.Θ. 151, Θεσσαλονίκη, 57400